15-522 Białystok-Zaścianki, Szosa Baranowicka 72D
dklamin@dklamin.com.pl D.K. LAMIN +48 85 74 18 900
4 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę , montaż i uruchomienie linii zgrzewająco[…]

4 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usługi wzorniczej – zaprojektowanie nowego produktu[…]

4 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zaprojektowanie nowego logotypu marki wraz sygnetem I.[…]

Fundusze Europejskie

P.P. D.K. LAMIN Spółka Jawna uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-010/12 pn. „Wdrożenie produkcji laminatów wielowarstwowych do termoformowania w spółce D.K. LAMIN” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-010/12-00 z dnia 16.10.2012r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie,
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem ogólnym projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy oraz zdobycie pozycji lidera wśród producentów laminatów wielowarstwowych do termoformowania w skali regionu i kraju.