Unia Europejska
15-521 Białystok-Zaścianki, Szosa Baranowicka 72D
dklamin@dklamin.com.pl D.K. LAMIN +48 85 74 18 900

Projektowanie, produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych na potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego podlegają certyfikacji na zgodność z wymaganiami obowiązujących norm.

» badania pozostałości rozpuszczalników i inne badania chemiczne z wykorzystaniem chromatografu gazowego,
» badania przekazywania smaku i zapachu przy bezpośrednim kontakcie metodą sensoryczną,
» sprawdzanie wymiarów,
» oznaczanie gramatury,
» sprawdzanie przyczepności nadruku,
» oznaczanie kurczliwości,
» oznaczanie naprężenia zrywającego i wydłużenia względnego przy zerwaniu,
» oznaczanie wytrzymałości na oddzielanie warstw,
» oznaczenie wzajemnej przyczepności warstw,
» oznaczenie kinetycznego współczynnika tarcia,
» oznaczanie wytrzymałości zgrzewów,
» oznaczanie zwilżalności powierzchni folii