Unia Europejska
15-521 Białystok-Zaścianki, Szosa Baranowicka 72D
dklamin@dklamin.com.pl D.K. LAMIN +48 85 74 18 900
iso

ISO 9001

Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2015

Wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz The International Certyfication Network IQNET

W zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych oraz laminatów dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Certyfikat Systemu bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym ISO 22000

Wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz The International Certyfication Network IQNET

W zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych oraz laminatów dla przemysłu spożywczego.

Zgodność produkcji z zachowaniem wymagań HACCP ze spełnieniem norm PN-EN ISO 9001, PE-EN ISO 22000 i DS 3027:2002, jak również BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5.

haccp

HACCP

Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności.

System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

b

Certyfikat bezpieczeństwa B

Certyfikat Bezpieczeństwa B wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.

Nr certyfikatu: B/16/52/02

pzh

Świadectwo PZH

Logo „Produkt z Atestem” informuje konsumentów, że eksperci Państwowego Zakładu Higieny ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników. Program „Produkt z Atestem” to autorytet i doświadczenie instytucji naukowo – badawczej powołanej do życia ponad 85 lat temu w celu „przystosowania zdobyczy wiedzy dla potrzeb zdrowia publicznego”. Oznaczenie produktów D.K. Lamin znakiem graficznym „Produkt z Atestem” to kolejny dowód naszej troski o klientów.

logozielone

Zielony punkt

Znak towarowy „Zielony Punkt” (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że D.K.LAMIN jako producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

CERTYFIKATY