Unia Europejska
15-521 Białystok-Zaścianki, Szosa Baranowicka 72D
dklamin@dklamin.com.pl D.K. LAMIN +48 85 74 18 900
iso

ISO 9001

Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2015

Wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz The International Certyfication Network IQNET

W zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych oraz laminatów dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Certyfikat Systemu bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym ISO 22000

Wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz The International Certyfication Network IQNET

W zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych oraz laminatów dla przemysłu spożywczego.

Zgodność produkcji z zachowaniem wymagań HACCP ze spełnieniem norm PN-EN ISO 9001, PE-EN ISO 22000 i DS 3027:2002, jak również BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5.

BRCS logo
haccp

BRCGS

Sandard BRCGS jest wiodącym systemem GFSI (Global Food Safety Initiative). Wielu spośród sprzedawców detalicznych oraz przedsiębiorstw świadczących usługi żywnościowe wybiera do grona swoich głównych dostawców firmy posiadające certyfikat BRCGS.

Zgodność z wymaganiami BRCGS Packaging Materials gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz umożliwia spełnienie wymagań prawnych i higienicznych,  jest też najlepszym dowodem zaangażowania wytwórcy w zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktu.

BSI jest notyfikowaną jednostką certyfikującą, która prowadzi audity na zgodność ze standardami BRCGS, a także szereg szkoleń w tym zakresie.

HACCP

Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności.

System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

b

Certyfikat bezpieczeństwa B

Certyfikat Bezpieczeństwa B wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.

Nr certyfikatu: B/16/52/02

pzh

Świadectwo PZH

Logo „Produkt z Atestem” informuje konsumentów, że eksperci Państwowego Zakładu Higieny ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników. Program „Produkt z Atestem” to autorytet i doświadczenie instytucji naukowo – badawczej powołanej do życia ponad 85 lat temu w celu „przystosowania zdobyczy wiedzy dla potrzeb zdrowia publicznego”. Oznaczenie produktów D.K. Lamin znakiem graficznym „Produkt z Atestem” to kolejny dowód naszej troski o klientów.

logozielone

Zielony punkt

Znak towarowy „Zielony Punkt” (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że D.K.LAMIN jako producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

CERTYFIKATY