Please wait
Adres:
15-521 Białystok-Zaścianki
Szosa Baranowicka 72D
E-mail:
hello@coveris.com
Telefon:
+48 85 74 18 900

Sektor ogrodniczy

Produkty przeznaczone dla sektora ogrodniczego powinny cechować się wyższa odpornością mechaniczną i zwiększoną barierowością szczególnie w przypadku opakowań na nawozy. Zapewniamy sprowadzone struktury opakowań, które pozwolą na wyeliminowanie tradycyjnych opakowań z uwzględnieni poprawy ich użyteczności i obniżenia kosztów.

Sektor ogrodniczy